Green Travel

Turistička viza za Kubu se zove “Visa Tarjeta del Turista” i vadi se u obliku turističke kartice.
Kada se uđe na Kubu, imigracija stavlja na vizu štambilj i viza je važeća 30 dana od dana ulaska.
Ambasada zadužena za građane BiH se nalazi u Budimpešti.
Adresa: Budapest, Ipar u. 5, 1095 Hungary

kuba

Potrebni dokumenti za turističku vizu

• Pasoš

Za dodatne informacije, kontaktirajte agenciju ili popunite kontakt formu.

Kontakt forma