Green Travel

Za građane Bosne i Hercegovine za ulazak u Dominikansku Republiku potrebna je viza.
Ambasada zadužna za građane Bosne i Hercegovine se nalazi u Beču.
Adresa: Prinz Eugen-Straße 18, 1040 Wien, Austria

Potrebni dokumenti za turističku vizu

• Aplikacija
• Pasoš (koji traje duže od 6 mjeseci od datuma povratka)
• Slika kao za pasoš u boji sa svijetlom pozadinom (4 x 5 cm)
• Naknadna dokumentacija po zahtjevu ambasade

Za dodatne informacije, kontaktirajte agenciju ili popunite kontakt formu.

Kontakt forma