Kuba

  • izdavanje vize za Kubu. Brzo i jeftino!

Za ulazak u Kubu potrebna je viza koja je u obliku turističke karte.

Vize.ba mogu za vas posredovati kod pribavljanja vize za Kubu, te smo ovlašteni agent za prodaju i izdavanje turističke vize za Kubu.

Da bi vam izradili vizu za kubu potrebna nam je samo scan ili fotokopija pasoša svakog putnika i to samo stranica sa slikom s time da pasoš mora vrijediti 6 mjeseci duže od putovanja u Kubu.

Vize za Kubu ili turističke karte za Kubu poznate pod imenom “Visa Tarjeta del Turista” uvijek su dostupne kod nas i imamo ih spremne za izradu.

Viza se izdaje u roku 5 minuta u našoj poslovnici. Za putnike izvan Sarajeva šaljemo vize na Vaše adrese i ne morate dolaziti u Sarajevo(A2B pošta 10KM).

Za vizu nije potrebna avio karta, niti hotelska rezervacija. Kada se uđe u Kubu imigracija na vizu stavlja štambilj i viza je važeća 30 dana od dana ulaska te se po izlasku iz zemlje ponovno stavlja izlazni štambilj i to je sve !!!

Više informacija i sve upite pošaljite na naš e-mail: info@vize.ba