Južna Afrika

Viza za Južnoafričku Republiku

  • izdavanje svih vrsta viza za Južnoafričku Republiku

Potrebna dokumentacija za turističku vizu:

  1. Aplikacija (popunjava agencija).
  2. Dvije novije fotografije sa bijelom pozadinom (4x3cm).
  3. Original pasoš koji traje minimum 90 dana od dana putovanja.

Popratna dokumentacija za viziranje koju dobijate u agenciji.

Više informacija na info@vize.ba