Irska

Viza za Republiku Irsku

  • posredovanje pri apliciranju za irsku vizu

Potrebna dokumentacija:

  1. Aplikacija
  2. Pasoš
  3. Slika kao za pasoš sa svijetlom pozadinom
  4. Popratna dokumentacija

Za dodatna pitanja kontaktirajte nas na info@vize.ba