Indija

Viza za Indiju

Turistička viza za Indiju

Potrebna dokumentacija za turističku vizu:

  1. Aplikacija (popunjava agencija).
  2. Vazeci pasoš kojem je datum isticanja više od 6 mjeseci od datuma putovanja.
  3. Slika u boji sa bijelom pozadinom, kao za pasoš .

Više informacija i sve upite pošaljite na naš e-mail: info@vize.ba