Bosna i Hercegovina

  • prevodi dokumentacije sa stranih jezika i na strane jezike
  • ovjera (nadovjera) dokumentacije u BiH i zemljama regije

– Rodni list

– Vjenčani list

– Diploma

– Potvrde

i mnoge druge vrste dokumenata.